Vilkår

Velkommen til vilkårene våre, de grunnleggende retningslinjene og reglene som styrer hvordan du bruker plattformen og tjenestene våre. Ved utøve tilgang til og bruke nettstedet vårt erkjenner du at du har lest, forstått og samtykket i å følge disse vilkårene. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå dette dokumentet nøye, siden det danner en juridisk bindende avtale mellom deg og oss.

 

 1. Egnethet og tilgang: For å bruke plattformen vår må du være myndig i jurisdiksjonen din og være i stand til å inngå bindende kontrakter. Du er ansvarlig for å sikre at tilgangen din til og bruken av nettstedet vårt overholder alle gjeldende lover og regler i jurisdiksjonen din.
 2. Immaterielle rettigheter: Alt innhold – blant annet tekst, grafikk, logoer, bilder og programvare – på nettstedet vårt tilhører plattformen eller dens lisensgivere, og er beskyttet av lover om opphavsrett, varemerker og andre immaterielle rettigheter. Uautorisert bruk eller distribusjon av innholdet vårt er strengt forbudt.
 3. Brukeratferd: Som bruker av plattformen vår samtykker du i å bruke nettstedet og tjenestene på en ansvarlig måte, og i samsvar med alle gjeldende lover og regler. Du skal ikke ta del i atferd som kan skade, påvirke eller forstyrre plattformen, tjenestene eller andre brukere.
 4. Brukerinnhold: Alt innhold du sender inn eller publiserer på plattformen vår, for eksempel kommentarer eller omtaler, må være nøyaktig, lovlig og ikke krenke rettighetene til eventuelle tredjeparter. Vi forbeholder oss retten til å fjerne, redigere eller endre brukerinnhold etter eget skjønn og uten varsel.
 5. Ansvarsbegrensning: I den grad loven tillater det, fraskriver vi oss alle garantier, uttrykkelige eller underforståtte, angående plattformen og tjenestene våre. Vi er ikke ansvarlige for direkte, indirekte, tilfeldige skader eller følgeskader som oppstår fra din bruk av eller manglende evne til å bruke plattformen eller tjenestene våre.
 6. Skadesløsholdelse: Du samtykker i å holde plattformen, samarbeidspartnere, representanter, direktører, ansatte og agenter skadesløse fra eventuelle krav, erstatningsansvar, skader eller utgifter, inkludert rimelige advokathonorarer, som oppstår fra din bruk av nettstedet, brudd på disse vilkårene eller krenking av eventuelle tredjeparters immaterielle rettigheter eller andre rettigheter.
 7. Personvern: Personvernet ditt er viktig for oss. Les personvernpolicyen vår, som beskriver vår praksis for innhenting, bruk og utlevering av personopplysninger, og som er innlemmet i disse vilkårene ved referanse.
 8. Endringer: Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene når som helst uten forvarsel. Eventuelle endringer trer i kraft umiddelbart etter publisering på nettstedet vårt. Fortsatt bruk av plattformen vår innebærer at du aksepterer de oppdaterte vilkårene.
 9. Gjeldende lov og jurisdiksjon: Disse vilkårene skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i gjeldende jurisdiksjon, uten hensyn til prinsippene om lovkonflikter. Du samtykker i å bøye deg for den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i gjeldende jurisdiksjon for å løse eventuelle tvister som oppstår utifra disse vilkårene.
 10. Ugyldighet og atskillelse: Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene viser seg å være ugyldig eller ikke kan håndheves av en domstol med kompetent jurisdiksjon, skal de resterende bestemmelsene ivareta full kraft og virkning.
 11. Kontaktopplysninger: Hvis du har spørsmål, bekymringer eller tilbakemeldinger angående disse vilkårene, kan du gjerne kontakte oss ved hjelp av informasjonen som oppgis på «Kontakt oss»-siden vår.